MENU
Acasă » 2015 » Martie » 2 » Reclamatiile la adresa asiguratorilor au scazut anul trecut cu aproape 6%
7:57 PM
Reclamatiile la adresa asiguratorilor au scazut anul trecut cu aproape 6%

 


Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit, anul trecut, pe segmentul de asigurari-reasigurari, 19.828 de petitii, din care au fost inregistrate in mod unic pe petent, analizate si solutionate 12.696 de petitii transmise de catre asigurati/pagubiti. 

Conform autoritatii, cifra agregata a petitiilor include si: solicitari trimise de catre service-urile auto,reveniri/completari la petitii deja analizate, solicitari care nu intra in sfera de competenta a ASF, solicitari referitoare la obiectul de activitate al altor directii de specialitate din cadrul ASF si care au fost predate acestora etc.

Din analiza datelor raportate de catre societatile de asigurare la ASF, s-a constatat faptul ca cele 12.696 petitii, analizate si solutionate in mod unic pe petent in anul 2014, reprezinta 1,5% din numarul total de daune avizate de catre asiguratori (847.296) si 0,08% din numarul total al contractelor de asigurare aflate in vigoare la sfarsitul anului 2014 (15.264.827).

Analiza petitiilor solutionate, in perioada 2011 - 2014, releva faptul ca acestea au crescut in mod constant in intervalul 2011 - 2013, inregistrand o scadere anul trecut cu 5,78%.

Ce au reclamat petentii

Aspectul cel mai des reclamat de catre petenti in anul 2014 a fost neplata/plata partiala a despagubirilor/valorilor de rascumparare solicitate de catre asigurati/pagubiti (12.073 de cazuri), acestea reprezentand un procent de 95% din total. Printre alte aspecte sesizate s-au numarat si solicitari de recalculare a valorii despagubirilor, respectiv nerespectarea conditiilor contractuale/normelor RCA. 

Din cele 12.073 petitii prin care s-a reclamat neplata despagubirilor au fost solutionate favorabil petentilor 8.995 cazuri, reprezentand 75% din total, dupa cum urmeaza: prin plata integrala (64% din total) sau plata partiala (11% din total) a despagubirilor solicitate.

Petitii pe clase de asigurari

In anul 2014, cea mai mare pondere au detinut-o petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor generale, cu un numar de 12.512, reprezentand 98,55% din total. Acestea au inregistrat o scadere de 5,89% fata de 2013. 

In cadrul categoriei asigurarilor generale, ponderea importanta o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte Verde, cu un numar de 8.990, reprezentand 70,81% din totalul anului 2014, in scadere cu 2,78% fata de anul 2013.

Pe segmentul asigurarilor obligatorii RCA si Carte Verde, cele 8.990 petitii inregistrate si solutionate in 2014 reprezinta aproximativ 0,13% din numarul contractelor RCA incheiate (7.141.909) si respectiv 3,30% din numarul dosarelor de dauna RCA avizate (271.892), conform datelor raportate de catre asiguratori la ASF.
 

Cum au fost solutionate petitiile

Din cele 12.696 petitii inregistrate in mod unic pe petent, un numar de 9.316, reprezentand 73,38% din totalul anului 2014, au fost solutionate in favoarea petentilor, in crestere cu 3,77% fata de anul precedent. 

Cele mai reclamate societati de asigurare

Din analiza petitiilor primite pentru primele zece societati de asigurare care au inregistrat cele mai multe petitii la ASF, reiese faptul ca, exceptand societatie CITY Insurance si ALLIANZ-TIRIAC care au inregistrat cresteri ale numarului de petitii, cu 36,58%, respectiv 22,37%, celelalte societati de asigurare au inregistrat scaderi ale petitiilor in anul 2014. In perioada analizata, EUROINS Romania (33,62%) si ASTRA Asigurari (24,64%) au inregistrat cumulat un procent de 58,26% din numarul total de petitii adresate ASF.
 


ASF a primit in total, anul trecut, 21.349 de petitii, dintre care 92,88% au fost inregistrate in sectorul asigurarilor-reasigurarilor (19.828), 4,41% in sectorul pensiilor private (941), iar 2,72% in sectorul instrumentelor si investitiilor financiare (580).
 


Petitii inregistrate in sectorul pensiilor private

In anul 2014, ASF a primit in total 941 de sesizari. Analiza numarului de petitii inregistrate si solutionate in perioada 2012 - 2014 arata faptul ca acestea au scazut in mod constant cu peste 20% pe an.

Din analiza datelor inregistrate la ASF, reiese ca in anul 2014, in sistemul pensiilor private au fost inregistrate 97,56% petitii privind Pilonul II, in timp ce petitiile transmise de catre participantii care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezinta 2,44% din totalul numarului de petitii inregistrate.

In ceea ce priveste petitiile adresate de catre participantii la Pilonul II, cele prin care se solicita informatii privind apartenenta la fondurile de pensii administrate privat si cele referitoare la repartizarea aleatorie au inregistrat o pondere insemnata, de 49,62%. 

Referitor la petitiile adresate de catre participantii la Pilonul III, cele mai multe au vizat solicitari de informatii referitoare la deductibilitatea contributiilor la pensiile facultative, si anume 43,48% din total.

Petitii inregistrate in sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

In anul 2014, ASF a primit spre solutionare un numar de 580 de petitii, memorii si solicitari de informatii, structurate pe tipuri de entitati si pe tipuri de operatiuni.

Din analiza petitiilor efectuata functie de entitatile reclamate, reiese ca cele mai multe petitii au fost inregistare pentru emitenti - 37,41%, pe locul secund inregistrandu-se petitiile pentru intermediari (S.S.I.F. sau firme de investitii din state membre - 32,24%).

Din totalul de 87 de adrese inregistrate referitoare la furtul de actiuni, un numar de 85 de adrese (atat sesizari, cat si informari, cereri de audienta) au fost formulate de fosti clienti ai SSIF Harinvest S.A. De asemenea, au fost inregistrate 79 de solicitari referitoare la verificarea detinerilor de actiuni sau vanzare fara acord.

Practici incorecte aferente celor trei sectoare supravegheate

In urma centralizarii si analizarii petitiilor inregistrate au fost identificate, pe fiecare dintre cele trei sectoare, o serie de deficiente sau practici frauduloase, incorecte si abuzive pe care entitatile care activeaza sau care interactioneaza (dar nu sunt supravegheate de catre ASF) cu acestea le manifesta in unele situatii in raport cu consumatorii.

Sectorul asigurari-reasigurari

Asiguratori

 • Neplata in termenele legale/contractuale a despagubirilor cuvenite persoanelor pagubite/asigurate;
 • Deficiente in aplicarea prevederilor legale in stabilirea valorii maxime a despagubirii in cazul daunelor totale (RCA); 
 • Neinformarea in termenul legal a persoanei pagubite cu privire la faptul ca dauna suferita de vehiculul in cauza se incadreaza intr-o situatie de dauna majora;
 • Netransmiterea ofertei de despagubire persoanei pagubite in termenul legal; 
 • Necuprinderea in procesul verbal initial de constatare a pagubelor a tuturor reperelor avariate in acelasi eveniment; 
 • Neinformarea completa in momentul contractarii asupra existentei unor clauze contractuale in cazul asigurarilor facultative, care pot determina diminuarea despagubirii sau incadrarea evenimentului produs in categoria excluderilor din asigurare.

Service-uri auto

 • Emiterea unor devize de reparatie care cuprind tarife orare la manopera de pana la de 5 ori mai mari decat cele practicate de unitatile reparatoare ale marcii auto respective;
 • Montarea de piese after - market sau second-hand pe masinile reparate si solicitarea, prin devizele de reparatie, a costurilor aferente pieselor originale; 
 • Introducerea de operatiuni suplimentare in devizul de reparatii fata de nota de constatare a pagubelor;
 • Emiterea mai multor devize de reparatie de catre aceeasi unitate service intr-un dosar de dauna, avand un cuantum al reparatiei din ce in ce mai mare pentru aceleasi operatiuni;
 • Interventia in programul in care a fost intocmit devizul, determinand marirea nejustificata a pagubei; 
 • Interpunerea intre consumator si entitate/ASF in depunerea petitiilor, cu cresterea artificiala a valorii de despagubire, determinand intarzieri si plati partiale in defavoarea consumatorului.

Sectorul pensiilor private

Agenti de marketing

 • Aderarea in fals a unor persoane la sistemul de pensii private (persoane eligibile sau neeligibile pentru Pilonul II);
 • Utilizarea in fals a unor date personale a unor persoane eligibile sau neeligibile la sistem; 
 • Incheierea actelor individuale de aderare la un fond de pensii private, cu oferirea necorespunzatoare, incompleta si incorecta a informatiilor necesare despre sistemul de pensii private potentialului participant la sistem.

Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

Emitenti

 • Nerespectarea drepturilor actionarilor minoritari concretizate prin nerespectarea obligatiilor de transparenta, neaplicarea metodei votului cumulativ la alegerea membrilor consiliului de administratie, neacordarea dreptului de retragere din societate;
 • Nerespectarea prevederilor legale privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, prin neconvocarea AGA la solicitarea unor actionari cu o anumita detinere din capitalul social al societatii, incalcarea prevederilor legale referitoare la completarea convocatorului.

Intermediari

 • Vanzarea frauduloasa a portofoliului de actiuni detinute si imposibilitatea recuperarii de catre clienti a sumelor de bani ce le apartineau acestora;
 • Nerespectarea obligatiei prevazuta in formularul de subscriere referitoare la plata;
 • Efectuarea de tranzactii neautorizate; 
 • Efectuarea de tranzactii si operatiuni pe platforme online (tranzactii de tip Forex) de catre entitati care nu sunt autorizate de catre ASF.

Petitii gestionate integrat si masuri proactive de la 1 ianuarie 2015

La nivelul ASF a fost infiintata, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, Directia Protectia Consumatorilor care are ca principal obiectiv protectia, la nivel integrat, a drepturilor si intereselor consumatorilor de produse financiare nebancare, pe cele trei piete supravegheate. 

Activitatea de solutionare a petitiilor va fi gestionata de catre Serviciul Petitii din cadrul acestei directii. Pe langa activitatea reactiva de gestionarea a petitiilor, noua directie are o componenta privind monitorizarea practicilor incorecte, abuzive sau frauduloase care pot afecta consumatorii. De asemenea, Directia transmite propuneri de masuri catre directiile de supraveghere, control si reglementare si elaboreaza informari, alerte si materiale de educatie a consumatorilor de servicii financiare.

Vizualizări: 139 | Adăugat de: GOLOGAN | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar