MENU

Asigurarea de Răspundere civilă a Operatorilor de Transport Rutier- ROTR

 

Asigurarea ROTR este destinată operatorilor de transport rutier pentru obtinerea licenței de transport. Conform prevederilor legale in vigoare, operatorul de transport trebuie să facă dovada că dispune de capacitate financiară în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul și de cate 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule. Capacitatea financiară se certifică prin capitalul social propriu, completat cu garanții bancare sau asigurare.

Asigurarea de Răspundere civilă a Operatorilor de Transport Rutier – acoperă riscurile de prejudicii materiale produse terţilor ce au calitatea de beneficiari ai serviciilor de transport prestate de asigurat.

Conform OMTCT nr. 1892/2006, pentru obtinerea licentei de transport de la Autoritatea Rutiera Romana, operatorul de transport rutier trebuie sa faca dovada ca dispune de capacitate financiara pentru autovehiculele pentru care solicita copie conforma, dispunand de un nivel financiar de 9.000 Euro pentru primul autovehicul rutier si de 5.000 Eur pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere.

Asigurarea ROTR acopera raspunderea ce ii revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de Beneficiari a serviciilor de transport prestate de asigurat, in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a asiguratului, daca debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma consumarii capacitatii financiare proprii a asiguratului prin plati facute catre debitorii sai.